การเป่าฟิล์ม 3 ชั้น

การทำฟิล์ม

การเป่าขวด PET

การขึ้นรูปโดยใช้โมลด์หมุน

ผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 18/03/2016
Free Web Counter

จำนวนครั้งการเปิด
Hit Counter

แอลแอลดีพีอี (LLDPE)

เป็นพลาสติกโพลีเอทิลีนหนาแน่นต่ำเชิงเส้น คุณสมบัติจะอยู่ระหว่าง  LDPE  และ  HDPE แต่จะนิ่ม และเหนียวกว่า LDPE และ HDPE  ตอบสนองการใช้งานหลายประเภท เช่น งานฟิล์ม งานฉีด งานเข้าแบบ และงานหมุนเข้าแบบ แต่ได้รับการแปรรูปเป็นฟิล์มถึง 65% ใช้ทำฟิล์ม,ฟิล์มหด  (shrink   film) ถุงบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักสูง  ถุงบรรจุเสื้อผ้า ,และมักถูกใช้งานที่อุณหภูมิต่ำๆ เช่นบรรจุอาหารแช่เย็น หรือ แช่แข็ง  ,นำมาทำท่อน้ำ , เคลือบสายไฟ และของเด็กเล่น

 

(credited to http://www.innoplus.in.th/th/lldpe.aspx

(credited to http://www.nppointasia.com/siamrecycle/plastic_selection.htm)