การเป่าฟิล์ม 3 ชั้น

การทำฟิล์ม

การเป่าขวด PET

การขึ้นรูปโดยใช้โมลด์หมุน

ผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 18/03/2016
Free Web Counter

จำนวนครั้งการเปิด
Hit Counter

AS/SAN: Acrylonitrile Styrene

เป็นโพลิเมอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติในการทนต่อความร้อน แต่เหนียวกว่าโพลิสไตรีน และยังคงคุณสมบัติของโพลิสไตรีนที่ดีไว้ได้ เช่น ความแข็ง และโปร่งใส การใช้งานจะคล้ายคลึงกับโพลิสไตรีนแต่จะใช้ในกรณีที่ต้องการคุณสมบัติอื่นที่ดีกว่า เช่น จุดหลอมตัวที่สูงกว่า SAN มักถูกนำมาผลิตเป็น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ และเครื่องใช้ในครัวที่มีคุณภาพสูง

(credited to http://www.nppointasia.com/siamrecycle/plastic_selection.htm)