การเป่าฟิล์ม 3 ชั้น

การทำฟิล์ม

การเป่าขวด PET

การขึ้นรูปโดยใช้โมลด์หมุน

ผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 18/03/2016
Free Web Counter

จำนวนครั้งการเปิด
Hit Counter

วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์

เราจะเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกันกับคุณ

พันธกิจ

บริษัทฯขายสินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และ เน้นการบริการเป็นเลิศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ค่านิยม

บริการดี จัดส่งรวดเร็ว ตอบสนองทันตามความต้องการ