การเป่าฟิล์ม 3 ชั้น

การทำฟิล์ม

การเป่าขวด PET

การขึ้นรูปโดยใช้โมลด์หมุน

Unique Visitors since 18/03/2016
Free Web Counter

Views
Hit Counter

WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF VARIETY INTERPLAST
VIP, a company is a leading polymer sales, trading and distributor company in Thailand that provide plastic materials to serve our clients and partner for many product such as

HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS, HIPS, AS(SAN), ABS, POM and others grade as per requested.

We also agents of PTT POLYMER MARKETING, PTTPM that provide high quality polymers with excellent services to best serve our customers worldwide.

With the ability to manage a team of very experienced and capable of providing its entirety. Large warehouse Transportation nationwide Enhance the confidence of our customers and partners that will accommodate all needs with its use.

Working standards that have been developed continuously. We become the leading supplier of products for the plastics industry.

We appreciate the support of all customers, partners and teams to help drive the vestibule and encouraged us to move forward and develop. Sustainability forever

PE: Polyethylene

HDPE - High Density Polyethylene

HDPE - High Density Polyethylene

LLDPE - Linear low-density polyethylene

LLDPE - Linear low-density polyethylene

LDPE - Low Density Polyethylene

LDPE - Low Density Polyethylene

PP: Polypropylene

Homopolymer - PP

Homopolymer - PP

Blockcopolymer - PP

Blockcopolymer - PP

Randomcopolymer - PP

Randomcopolymer - PP

PS: Polystyrene

EPS

EPS

HIPS

HIPS

GPPS

GPPS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene

เม็ดพลาสติก ABS

เอบีเอส (ABS) เป็นชื่อย่อของ อะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (acrylonitrile-butadiene-styrene) ซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติก* ชนิดหนึ่ง

PET: Polyethylene terephthalate

PET

PET